Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Het Informatiehuis is een netwerkorganisatie, met aan het roer een tweetal managing partners, Miguel Hassink en Mike Barten. Het Informatiehuis werkt met associate partners om u het complete palet aan diensten aan te kunnen bieden.
We leveren procesgerichte diensten om uw organisatie vooruit te helpen, waarbij focus op 
kernactiviteiten voorop staat. 

                                                Het Informatiehuis richt zich o.a. op:

      • De dienstverlening op de 7 clusters waaruit dit informatiehuis is opgebouwd:
      1. Architectuur
      2. Basis van de Informatievoorziening op orde
      3. Procesintegratie
      4. Alignement tussen business en ICT
      5. Business Intelligence
      6. Medewerker 2.0
      7. Organisatie van de Informatievoorziening

      • Inzet van specialisten (op het gebied van):
      • Modulaire outsourcing van diensten die niet tot de kerntaken van de organisatie behoren
      • E-learning
      • Zaakgericht werken
      • Digitalisering
      • Projectmanagement
      • Digitale vervanging substitutie
      • Interim management
      • Informatiemanagement:
       - informatiebeleids(plan)vorming
       - BISL/ASL/ITIL/Prince2
       - baseline Informatiehuishouding en informatiebeveiliging

      • Procesintegratie en ketenoptimalisering

      • Ontsluiten Basisregistraties

      • Data Mining