Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Adviseur operationele informatievoorziening en kernregistraties Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Posted 4/12/2016

Adviseur Kernregistraties en Architectuur

Informatieadviseur voor de inrichting van kernregistraties en werken onder architectuur. Hoe organiseer je enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik? Wat betekent dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Adviseur Operationele Informatievoorziening en Digitalisering processen

Informatieadviseur voor de vernieuwing van OIV op de brandweervoertuigen. Van objectinformatie tot en met digitale planvorming, informatie moet op het juiste moment in de juiste vorm beschikbaar zijn voor de beeld-, oordeels en besluitvorming. 

Read the rest of this entry »

Adviseur Operationele Informatievoorziening en Implementatie Bedrijvenportaal Gezamenlijke Brandweer

Posted 4/12/2016

Adviseur OIV:
Organisatieadvies ter optimalisering van de informatievoorziening aanrijdend naar een incident en/of ter plaatse. Vragen zoals: wat is de functionele behoefte van de operationele eenheden, welke informatie op welke niveau, vorm op welk systeem moeten leiden tot een verantwoorde en duurzame keuze van soft- en hardware voor de komende jaren.

Adviseur implementatie bedrijvenportaal:
Van PvE naar Functioneel ontwerp, via Technisch ontwerp naar implementatie en beheer.
Het bedrijven portaal geeft ‘live’ inzicht in de gegevens van de bedrijfsbrandweer. Hiermee kunnen ledenbedrijven onder meer voldoen aan de wettelijke bepalingen die op het bedrijf van toepassing zijn. De hier gepubliceerde informatie over bijvoorbeeld de capaciteit van de voertuigen, de operationele sterkte, de schuimvoorraad of oefeninformatie van het bedrijf of haar branche kan men eenvoudig opvragen en aan de toezichthoudende overheid of
verzekeraar aanbieden. Het is een instrument waarmee alle aangesloten leden meer grip op hun bedrijfsbrandweerzorg kunnen krijgen en houden.

Read the rest of this entry »

Aan de slag bij AVRI

Posted 4/10/2015

AVRI heeft het Informatiehuis gevraagd om in een kort tijdsbestek een omgevingsanalyse uit te voeren en op basis van 3 fasen een Informatiebeleidsplan, een Informatieplan en een aantal projectvoorstellen op te stellen om de speerpunten voor het komende jaar te realiseren.

FASE 1 Oriëntatie met hierin de  Activiteiten:
A. Onderzoek / Oriënteren / Beeldvorming (dmv interviews en inlezen)
B. Interpreteren / Analyseren / Visualiseren
 
en als resultaat:
A. Informatiehuis AVRI
B. Doel Inspanningen Netwerk
 
FASE 2: KOERS BEPALEN EN STRATEGISCHE PLANVORMING met hierin de  Activiteiten:

 A. Concretiseren Informatiehuis en DIN

 
en als resultaat:
A. Informatiebeleidsplan 2015-2018
 
 
FASE 3: CONCRETISEREN KOERS EN TACTISCHE PLANVORMING met hierin de  Activiteiten:
 
A. Uitwerken strategische doelen voor 2015 in Informatieplan 2015 en projectbrieven
 
en als resultaat:
A. Informatieplan 2015
B. Projectbrieven voor projecten 2015
Read the rest of this entry »

Het Informatiehuis schrijft Informatiebeleid bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)

Posted 3/8/2015

Het Informatiehuis heeft in opdracht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht het informatiebeleidsplan 2015-2018 opgesteld. Na een zorgvuldige inventarisatie en analyse van de informatie hebben de specialisten een Doel Inspanningen Netwerk opgesteld om de verbinding tussen strategische laag, via de tactische laag met de activiteiten te leggen. Dit inzicht werd de basis voor het informeren en het toetsen van het directieteam. Na hierop een go gekregen te hebben zijn ze aan de slag gegaan met het Informatiebeleidsplan, met hierin de doelstellingen gerelateerd aan de clusters van het Informatiehuis. Op basis van het beleidsplan is vervolgens een Informatieplan opgesteld waarin de benoemde speerpunten voor 2015 benoemd zijn en de financiële dekking vanuit de budgetten beschreven is.

Read the rest of this entry »

Baseline Informatiehuishouding en Digitale vervanging gezamenlijk aangepakt

Posted 2/2/2015

De OdrU is voornemens om de geplande digitale vervanging in lijn met de baseline Informatiehuishouding aan te pakken. Het Informatiehuis mag hiertoe expertise leveren om dit project in 2015 tot een succes te maken.

Read the rest of this entry »

Samenwerking Het Informatiehuis en Active Professionals een feit

Posted 1/1/2015

Op de valreep van 2014 is de intentie uitgesproken over de samenwerking met Active Professionals uit Rotterdam. Active is een energieke moderne detacheerder met oog voor de klant en een voorname kennis op het gebied van cloud migraties. Zij leveren Applicatie-, Netwerk (storage/ server/ hosting)- en Infra- gerichte diensten om organisaties naar een hoger niveau te brengen, waar bij focus op kernactiviteiten voorop staat.

De diensten van Active Professionals op een rijtje:

 • 2 the Cloud migratiesolutions
  •  KA omgeving
  • Netwerk (storage/server/hosting?)
 • Virtualisatie solutions
 • Mobile Solutions
 • Classic Desktop and Server migratie solutions
 • Technisch (werkplek en netwerk beheer)
 • (Baseline) Informatiebeveiliging
 • Web-Scale Computing
 • Het Internet of Everything
 • Big data solutions

Het Informatiehuis kijkt uit naar een innige samenwerking en is verheugd over het hebben van een partner die de diensten uit cluster 1, de architectuur van het Informatiehuis kan leveren!

Read the rest of this entry »